Speciální programy

Pravidelně se s našimi přednáškami, modely kosmické techniky a adalšími materiály o kosmonautice - a ano, hlavně s Krtkem-kosmonautem - účastníme komponovaných pořadů, konferencí, seminářů a workshopů o vědě a technice nebo pořadů o přírodě kolem nás.
Ale i projektových dnů nebo pořadů, zaměřených na projektové vzdělávání ve školách a dalších vzdělávacích institucích.
 
Výběr z našich akcí:
 

SPECIALIZOVANÉ PŘEDNÁŠKY

Připravíme po dohodě přednášku přesně na téma, které potřebujete do programu nebo vzdělávací koncepce!
 

 

MLADÍ KOSMONAUTÉ

Naši mladí kosmonauté, účastníci dlouhodobého projektu "Expedice Mars", jsou využíváni organizátory vědeckých akcí s tématikou blízkou kosmonautice jako pořadatelé a organizátoři (Planetárium Praha, Akademie věd, Cinema Flora a další)
 
 

VĚDECKÝ JARMARK - DEN S VĚDOU A KOSMONAUTIKOU

Jednodenní (i vícedenní) program vědeckých stánků zaměřených na různé obory moderní vědy připravený mladými účastníky "Expedice Mars" a určený mladým návštěvníkům... (Bambiriáda, iQLandia, Studentské vědecké festivaly, ...)
 
 

VESMÍR V PŮDĚ, DEN ZEMĚ

Celodenní program organizovaný Biologickým centrem Akademie věd ČR seznamující návštěvníky se správným hospodařením a ochranou půdy... (České Budějovice 2015, Tábor 2016)
 
 

EVROPSKÁ NOC VĚDCŮ

Odpolední a noční program zaměřený na moderní poznávání vědy (Observatoř Ondřejov)
 
 

KRTEK-KOSMONAUT

Představení Krtka-kosmonauta, kterého měl s sebou v roce 2011 na Mezinárodní kosmické stanici americký astronaut Andrew Feustel na řadě vzdělávacích i zábavných akcí po celé České republice
 
(Litomyšl, 2014)