Milan Halousek (*1961)

 

je předsedou vzdělávacího spolku Kosmos-news, který si klade za cíl popularizaci kosmonautiky především mezi školní mládeží, ale i širokou veřejností.

Je také předsedou Astronautické sekce České astronomické společnosti, zakládajícím členem českého Kosmo Klubu a členem Astronomické společnosti Pardubice.

V České kosmické kanceláři měl dlouhé roky na starost organizování vzdělávacích a popularizačních programů, a podporu účasti českých studentů na národních i zahraničních kurzech a projektech zaměřených na moderní vědu, techniku, kosmonautiku a astronomii.

Kosmonautice a její popularizaci se věnuje od roku 1980

Od roku 2001 byl organizátorem největší středoevropské konference o kosmonautice KOSMOS-NEWS PARTY, určené především amatérským zájemcům o pilotovanou kosmonautiku a moderní trendy dobývání vesmíru. 

V neposlední řadě je také vášnivým sběratelem autogramů kosmonautů a všeho dalšího, co s kosmonautikou a lety do vesmíru souvisí. V roce 2011 a 2018 byl jedním z organizátorů projektu „Do kosmu s Krtkem“, při kterém americký astronaut Andrew Feustel vzal s sebou do vesmíru figurku Krtečka a potom jí dovezl do České republiky.

Od roku 1980 uspořádal již více než 1800 přednášek a besed o kosmonautice pro děti, studenty a veřejnost, publikoval přes 260 článků v denním tisku, odborných a populárně-vzdělávacích časopisech, natočil přes 170 televizních a více než 400 rozhlasových rozhovorů a komentářů k událostem v kosmonautice.

V roce 2017 byl nominován mezi pětici osobností na "Čestné uznání společnosti Mensa Česká republika" za (citace): "Každoroční inspiraci desítek mladých lidí k tomu, aby se věnovali svým snům v kosmonautice a příbuzných vědních a technických oborech a reprezentovali tak celosvětově Českou republiku na poli mezinárodní vědecké spolupráce...". Toto ocenění nakonec získal pan profesor Jiří Drahoš.

V roce 2017 obdržel "Čestné uznání Pardubického kraje a Asociace AMAVET" za dlouhodobý přínos při zajišťování Programu vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory v Pardubickém kraji.
V roce 2015 byl nominován na celostátní "Cenu Ď - 
Dík mecenášům a dobrodincům" za morální vzor v ČR. Toto prestižní oceněním nakonec obdržel pan Karel Gott.

V roce 2022 zobdržel z rukou ministra školství nejvyšší ocenění MŠMT – Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. stupně za významnou pedagogickou, výchovnou a vědeckou činnost vykonávanou v oblasti školství, mládeže nebo tělovýchovy.

 

KONTAKT