Přednášky pro kluby, spolky, Univerzitu 3.věku


 
Přednášky pro kluby nebo spolky (od studentských až po organizace důchodců) nebo pro studenty Univerzity 3.věku trvají většinou 60 nebo 90 minut a jsou zaměřeny na historické a aktuální události v kosmonautice a na trendy v plánovaném dobývání kosmu. 
Potřebné zajištění: Dataprojektor, promítací plátno
 
Tématicky je možné vybírat jak z přednášek pro studenty, tak z témat určených pro veřejnost.