Vzdělávací spolek KOSMOS-NEWS, z.s. se již od vzniku v roce 2006 snaží o popularizaci kosmonautiky především mezi žáky a studenty škol všech typů a o vzdělávání mladé generace v technice a vědě s kosmonautikou spojených. V široké míře se věnuje i popularizaci kosmonautiky mezi širokou veřejností.

Svými vzdělávacími a popularizačními aktivitami se spolek KOSMOS-NEWS snaží přivést největší talenty z řad současné mládeže ke studiu vědních oborů propojených s kosmonautikou, kosmickými technologiemi a kosmickou vědou.

 

Vzdělávací spolek KOSMOS-NEWS byl od roku 2001 organizátorem (od r.2001 jako neformální skupina osob, od r.2006 jako občasnské sdružení/zapsaný spolek) každoroční mezinárodní konference KOSMOS-NEWS PARTY, které se účastnilo vždy více než 100 zájemců o historii, současnost i budoucnost kosmonautiky z řad amatérských zájemců i profesionálů z České republiky i zahraničí. Mezi účastníky je vždy přibližně 20% mladých účastníků do 20 roků věku.

 

Spolek KOSMOS-NEWS dlouhodobě spolupracuje při svých aktivitách s dalšími organizacemi, které se tématům kosmonautiky a astronomie věnují – s Českou kosmickou kanceláří, Českou astronomickou společností, Kosmo klubem a dalšími.

Vzdělávací spolek KOSMOS-NEWS se podílí ve spolupráci s americkým astronautem Andrewem Feustelem a Akademií věd ČR na dlouhodobém vzdělávacím programu „Do kosmu s Krtkem“, zaměřeným na popularizaci vědy v ČR a přiblížení kosmonautiky mladé české generaci. Projekt probíhá od roku 2011 (www.krtek2018.cz).

 

Spolek KOSMOS-NEWS dlouhodobě spolupracuje s organizátory mezinárodní vzdělávací soutěže Expedice Mars, při které je každoročně získána skupina mladých nadaných zájemců o vědecké a technické obory spojené s kosmonautikou.

 

Členové spolku KOSMOS-NEWS se dlouhodobě snaží o propagaci a popularizaci kosmonautiky, a využívání jejich aplikací a výsledků v lidském životě. A to formou školních vzdělávacích přednášek, určených pro školy všech stupňů, a formou popularizačních přednášek pro veřejnost, organizovaných s dalšími vzdělávacími a osvětovými organizacemi – knihovnami, hvězdárnami, kulturními centry a kluby.

 

Z odborného pohledu spolek KOSMOS-NEWS podporuje a konzultuje se studentskými týmy i jednotlivci jejich práce připravované pro národní soutěže SOČ, AMAVET a oborové olympiády.

 

V rámci svých aktivit vyhledává spolek KOSMOS-NEWS nadané studenty a v úzké spolupráci se svými partnery se snaží o jejich zapojení do národních i mezinárodních programů, projektů, soutěží a dalších aktivit, které hledají, formují a vzdělávají mladé nadané zájemce o kosmonautiku a vědu.

Dlouhodobá spolupráce vzdělávacího spolku KOSMOS-NEWS se studenty jim poskytuje nejen kvalitní informace a znalosti, využitelné v jejich studiu, ale i možnosti zapojení do dalších především mezinárodních programů a soutěží, stáží a kurzů.  Nedílnou součástí aktivit je i podpora učitelů především přírodovědných předmětů při zajišťování a předávání vhodných informací a spolupráce s nimi při předávání znalostí studentům. V neposlední řadě se spolek KOSMOS-NEWS věnuje popularizačním aktivitám určeným široké veřejnosti.

 

V roce 2022 uspořádali členové spolku KOSMOS-NEWS celkem 94 vzdělávacích a popularizačních přednášek, převážně pro žáky ZŠ a středoškolské studenty, s celkovou účastí 3.260 posluchačů. 
Od roku 1980 to bylo celkově již více než 1.800 přednášek o kosmonautice pro studenty a veřejnost.

 

Dále bylo od roku 1980 publikováno přes 260 článků v denním tisku a populárních i odborných časopisech, natočeno přes 170 televizních a více než 400 rozhlasových rozhovorů a komentářů k historickým i aktuálním událostem v kosmonautice.

V roce 2018 uspořádal KN celkem 184 vzdělávac.přednášek, převážně
pro ZŠ a SŠ studenty, s celk.účastí 7913 posluchačů, v roce 2017
celkem 173 předn. s 6869 posluch