2022: Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. stupně za významnou vzdělávací činnost

Je pro mne velkou ctí a závazkem, že jsem mohl 25. srpna 2022 z rukou ministra školství Vladimíra Balaše převzít nejvyšší ocenění MŠMT – Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. stupně za významnou pedagogickou, výchovnou a vědeckou činnost vykonávanou v oblasti školství, mládeže nebo tělovýchovy.

Medaili, která je nejvyšším oceněním v oblasti vzdělávání a výchovy obdrželo ve Valdštejnské zahradě českého Senátu celkem 38 mužů a žen, kteří se většinou celoživotně věnují vzdělávání mladé české generace, pedagogické, výchovné, vědecké či umělecké práci.

Toto ocenění je pro mne i velkým závazkem, že se budu snažit i v dalších dnech, měsících a letech ukazovat především dětem a mládeži krásy vesmíru a kosmonautiky. Že je budu vést k zájmu o přírodní i technické vědy, k zájmu o vše, co se děje kolem nás na Zemi i ve vesmíru. A je symbolické, že jsem tuto čestnou medaili obdržel přesně v den narozenin astronauta Andrewa Feustela, s nímž jsou naše vzdělávací programy s Krtkem-astronautem velice těsně svázány.“

Medaile MŠMT se udělují od roku 1997 za významnou a dlouhodobou práci, dlouhodobé a vynikající působení v resortu školství nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice. Medaile se udělují ve dvou stupních, a sice 1. stupně (stříbrná) a 2. stupně (bronzová). O udělení medaile rozhoduje ministr školství na základě došlých návrhů.

Medaile MŠMTOcenění 2022
(Foto: MŠMT)

 

 

2017: Nominace na Čestné uznání společnosti MENSA ČR za rok 2017

S velikým potěšením a pokorou jsem přijal od společnosti Mensa Česká republika nominaci na Čestné uznání za rok 2017 za (cituji): "Každoroční inspiraci desítek mladých lidí k tomu, aby se věnovali svým snům v kosmonautice a příbuzných vědních a technických oborech a reprezentovali tak celosvětově Českou republiku na poli mezinárodní vědecké spolupráce...".
Bylo pro mne velkou ctí být v sobotu 10.června 2017 v Praze ve společnosti dalších čtyř nominovaných osobností z vědeckého sféry, a to včetně pana profesora Jiřího Drahoše, bývalého předsedy Akademie věd ČR a aktuálně jednoho z kandidátů na presidenta ČR - ten Čestné uznání Mensy ČR na rok 2017 obdržel.

Mensa je celosvětová organizace založená v roce 1946 v Oxfordu. Nyní má ve více než 100 zemích světa přes 130 tisíc členů. Mensa ČR byla založena na jaře roku 1989 a sdružuje přes 4.700 dětských i dospělých členů s ověřenou inteligencí nad úrovní horních 2% populace. Hlavním cílem Mensy je zkoumat a rozvíjet lidskou inteligenci.
Čestným uznáním Mensa ČR každoročně oceňuje osobnost z libovolné oblasti společenského života za významný přínos inteligenci národa, propagaci duševní kultury a šíření dobrého jména České republiky ve světě (citace stanov). 
V předcházejících sedmi ročnících byly na Čestné uznání Mensy ČR nominování například také astronom Luboš Kohoutek, chemik Antonín Holý, cestovatel Miroslav Zikmund, matematik Miloslav Druckmüller, matematik Milan Hejný, psychiatr Cyril Höschl, astronom Luboš Perek, biochemička Helena Illnerová, astrofyzik Jiří Grygar, architekt Jan Kaplický a mnoho dalších významných osobností vědeckého a společenského života České republiky. 

https://www.mensa.cz/mensa/cestne-uznani/

  

 

2017: Čestné uznání Pardubického kraje a Asociace AMAVET

 

2015: Nominace na celostátní "CENU Ď - Dík mecenášům a dobrodincům"
za morální vzor v ČR

Hlavní ocenění při slavnostním setkání ve Státní opeře Praha převzali dne 15. června 2015
pan Karel Gott a pan generálmajor Josef Šíba

 https://www.cena-d.cz