Projekty

Česká kosmická kancelář se dlouhodobě angažuje ve vzdělávacích projektech zaměřených na popularizaci kosmonautiky a vzdělávání v moderních vědních a technických oborech
 
Mezinárodní česko-slovenská vzdělávací soutěž pro mladé zájemce o kosmonautiku, astronomii a další vědecké obory ve věku 13 až 18 roků, při níž se každoročně vybírá posádka kosmické lodě, letící na Mars (společně s Dětskou tiskovou agenturou Domino a Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity).
 
 
SPACE ACADEMY
Akademie kosmonautiky je dlouhodobým kurzem zaměřeným na podporu a zintenzivnění zájmu o kosmonautiku, vědu a techniku u vybrané skupiny mladých zájemců.
 
 
Vzdělávací semináře pro učitelky mateřských školek, zaměřené na rozvoj polytechnických dovedností dětí (společně se společností Asistenční centrum).
 
 
Projekt popularizace vědy a výzkumu, zaměřený na tři důležité a úzce propojené vědeckovýzkumné oblasti - řízenou termojadernou fúzi, výzkum kosmu a materiálový výzkum. Do dvouletého projektu bylo zapojeno 26 základních a středních škol z pěti krajů České republiky (společně se společností Vítkovice-výzkum a vývoj-technické aplikace, Ústavem fyziky plazmatu Akademie věd ČR a Asistenčním centrem).
 
 
Projekt věnovaný vesmírnému letu legendární české figurky Krtečka do vesmíru, kam ho s sebou vzal v roce 2011 americký astronaut Andrew Feustel. Součástí velkého popularizačního programu byly soutěže, besedy a přednášky o kosmonautice a návštěva Andrewa Feustela v České republice spojená se sérií přednášek (společně s Americkým centrem Velvyslanectví USA v Praze a Astronomickým ústavem AVČR).