Školní přednášky

Program pro mateřské školy
Beseda pro děti v mateřské školce trvá většinou 30-45 minut, děti se dozvědí o tom, jak Krteček letěl do vesmíru, jak kosmonauté ve vesmíru žijí a pracují a která zvířátka už do vesmíru letěla.
Vhodný je program „Do kosmu s Krtkem“.
Ideální je skupina do 20 dětí, věk 4-6 roků.
Potřebné zajištění: Dataprojektor + promítací plátno, nebo interaktivní tabule.
 
Základní školy (1.-4. třída)
Přednáška pro mladší školní děti trvá většinou 45-60 minut, děti se dozvědí o tom, jak Krteček letěl do vesmíru, jak kosmonauté ve vesmíru žijí a pracují a která zvířátka už do vesmíru letěla. 
Nejvhodnější je program „Do kosmu s Krtkem“, po dohodě je možné připravit i jiný program z nabídky.
Doplňující dotazy mohou být dětmi pokládány přímo v průběhu programu, nebo na konci v samostatném bloku.
Ideální je skupinu dětí v rozsahu jedné až dvou školních tříd stejného, nebo blízkého, věku.
Potřebné zajištění: Dataprojektor + promítací plátno, nebo interaktivní tabule.
 
 
Základní školy (5.-9. třída)
Přednáška pro starší školní trvá většinou 60 minut, žáci se dozvědí o tom, proč lidé do vesmíru létají, jak tam žijí a které produkty kosmického výzkumu a technologií se využívají v běžném lidském životě. 
Mezi nejvhodnější programy pro tuto věkovou kategorii patří „Kosmonautika a my“, „Cesta na Mars“, „Nové výzvy pro budoucí dobyvatele vesmíru“, „Život na vesmírné stanici“  nebo „Pohledy z vesmíru“. Případně je možné si vybrat podle zájmu a potřeb školy jinou přednášku z nabídky.
Ideální je skupina dětí v rozsahu do dvou školních tříd stejného, nebo blízkého, věku.
Potřebné zajištění: Dataprojektor + promítací plátno, nebo interaktivní tabule, u některých témat i malé reprobedny připojitelné k notebooku.
 
 
 
Střední školy, gymnázia
Přednášky pro studenty středních škol a gymnázií trvají většinou 60 nebo 90 minut. Studenti se dozvědí o tom, proč lidé do vesmíru létají, jak tam žijí a které produkty kosmického výzkumu a technologií se využívají v běžném lidském životě. 
Mezi nejvhodnější programy pro tuto věkovou kategorii patří „Kosmonautika a my“, „Cesta na Mars“, „Nové výzvy pro budoucí dobyvatele vesmíru“, „Život na vesmírné stanici“  nebo „Pohledy z vesmíru“. Případně je možné si vybrat podle zájmu a potřeb školy jinou přednášku z nabídky.
Ideální je skupina studentů v rozsahu do dvou školních tříd stejného, nebo blízkého, věku.
Potřebné zajištění: Dataprojektor + promítací plátno, nebo interaktivní tabule, u některých témat i malé reprobedny připojitelné
 
 k notebooku.

 

Program pro mateřské školy

Beseda pro děti v mateřské školce trvá většinou 30-45 minut, děti se dozvědí o tom, jak Krteček letěl do vesmíru, jak kosmonauté ve vesmíru žijí a pracují a která zvířátka už do vesmíru letěla.

Vhodný je program „Do kosmu s Krtkem“.

Ideální je skupina do 20 dětí, věk 4-6 roků.

Potřebné zajištění: Dataprojektor + promítací plátno, nebo interaktivní tabule.

 

 

Základní školy (1.-4. třída)

Přednáška pro mladší školní děti trvá většinou 45-60 minut, děti se dozvědí o tom, jak Krteček letěl do vesmíru, jak kosmonauté ve vesmíru žijí a pracují a která zvířátka už do vesmíru letěla. 

Nejvhodnější je program „Do kosmu s Krtkem“, nebo "Zvířátka ve vesmíru", po dohodě je možné připravit i jiný program z nabídky na úvodní stránce.

Doplňující dotazy mohou být dětmi pokládány přímo v průběhu programu, nebo na konci v samostatném bloku.

Ideální je skupinu dětí v rozsahu jedné až dvou školních tříd stejného, nebo blízkého, věku.

Potřebné zajištění: Dataprojektor + promítací plátno, nebo interaktivní tabule.

 

 

Základní školy (5.-9. třída)

Přednáška pro starší školní trvá většinou 60 minut, žáci se dozvědí o tom, proč lidé do vesmíru létají, jak tam žijí a které produkty kosmického výzkumu a technologií se využívají v běžném lidském životě. 

Mezi nejvhodnější programy pro tuto věkovou kategorii patří „Kosmonautika a my“, „Cesta na Mars“, „Nové výzvy pro budoucí dobyvatele vesmíru“, „Život na vesmírné stanici“  nebo „Pohledy z vesmíru“. Případně je možné si vybrat podle zájmu a potřeb školy jinou přednášku z nabídky na úvodní stránce.

Ideální je skupina dětí v rozsahu do dvou školních tříd stejného, nebo blízkého, věku.

Potřebné zajištění: Dataprojektor + promítací plátno, nebo interaktivní tabule, u některých témat i malé reprobedny připojitelné k notebooku.

 

 

Střední školy, gymnázia

Přednášky pro studenty středních škol a gymnázií trvají většinou 60 nebo 90 minut. Studenti se dozvědí o tom, proč lidé do vesmíru létají, jak tam žijí a které produkty kosmického výzkumu a technologií se využívají v běžném lidském životě. 

Mezi nejvhodnější programy pro tuto věkovou kategorii patří „Kosmonautika a my“, „Cesta na Mars“, „Nové výzvy pro budoucí dobyvatele vesmíru“, „Život na vesmírné stanici“  nebo „Pohledy z vesmíru“. Případně je možné si vybrat podle zájmu a potřeb školy jinou přednášku z nabídky uvedené na úvodní stránce.

Ideální je skupina studentů v rozsahu do dvou školních tříd stejného, nebo blízkého, věku.

Potřebné zajištění: Dataprojektor + promítací plátno, nebo interaktivní tabule, u některých témat i malé reprobedny připojitelné k notebooku.