Přednáška pro slabozraké a nevidomé...

07.09.2018 00:00

Nedávná přednáška pro nevidomé a slabozraké na jejich rekondičním pobytu v podhůří Českomoravské vrchoviny...
Úplně mimořádná skupina posluchačů (opravdu spíše posluchačů, než diváků) s velikým zájmem a specifickým typem dotazů. Děkuji za milé pozvání a zajímavě prožité dopoledne