Space Academy

MLADÍ ZÁJEMCI SE SEZNÁMÍ S MINULOSTÍ, SOUČASNOSTÍ I BUDOUCNOSTÍ KOSMICKÝCH TECHNOLOGIÍ A VĚDY

Česká kosmická kancelář, organizátor vzdělávacího programu SPACE ACADEMY 2018 nabízí několika mladým zájemcům účast v již třetím ročníku Kosmické akademie.

Nabídka je určena českým studentům, dívkám i chlapcům, ve věku 13 až 16 roků (ve výjimečných případech až 19 roků), kteří se dlouhodobě zajímají o moderní vědu a techniku, se zaměřením na kosmonautiku, astronomii, fyziku, medicínu, biologii a další přírodovědní obory, s kosmonautikou spojené.

SPACE ACADEMY je celoročním víkendovým kurzem, organizovaným s podporou dotace pro nadanou mládež od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Kurz je zaměřen na podporu a zintenzivnění zájmu o kosmonautiku a kosmickou vědu a techniku u vybrané skupiny studentů z celé České republiky. Formou přednášek a besed s odborníky, exkurzí a vzájemnými kontakty přinese účastníkům možnost získat informace a znalosti, které jsou v tomto nepříliš rozšířeném oboru jinak těžko dohledatelné. Součástí programu jsou i besedy a setkání s dřívějšími i současnými profesionály v kosmických vědách, kteří účastníkům přinesou náhled do historie, současnosti a budoucnosti kosmonautiky, astronomie a ostatních věd v České republice a přilehlém vesmíru…

Během roku 2018 se uskuteční šest víkendových setkání v Praze a dalších zajímavých místech České republiky, včetně návštěv Planetárií, vzdělávacích a vědeckých center a konferencí. Kurz je určen maximálně pro 15 studentů, v tuto chvíli je již téměř polovina účastnických míst obsazena loňskými účastníky a novými zájemci. Účastníkům bude plně hrazeno ubytování, stravování, jízdné a vstupné na společné akce, částečně budou mít hrazeno i jízdné na akci.

V předcházejících dvou ročnících Kosmické akademie se účastníci setkali například s americkými astronautmi  Leroye Chiao nebo Dorothy Metcalfovou, navštívili science centra Svět techniky v Ostravě a Techmánia v Plzni, Planetárium v Praze, Muzeum letectví v Praze-Kbelích, Centrum GSA Galileo nebo studentskou vědeckou konferenci v Dolních Břežanech. Setkali se i s řadou českých odborníků na kosmonautiku.

Zájemci o zařazení do kurzu SPACE ACADEMY 2018 ve věku 13 až 16 roků pošlou co nejdříve zprávu na e-mail halousek@czechspace.cz, kde ve stručnosti uvedou důvody, pro které se chtějí celoročního víkendového kurzu organizovaného Českou kosmickou kanceláří, zúčastnit.

Předběžné termíny kurzů SPACE ACADEMY 2018 jsou:
24.-25.3.2018, 21.-22.4.2018, 19.-20.5.2018, 15.-16.9.2018, 20.-21.10.2018, 24.-25.11.2018.

Fotografie z akcí předcházejících dvou ročníků SPACE ACADEMY si můžete prohlédnout na facebookové stránce https://www.facebook.com/csoacademy a ve fotogalerii na adrese https://halmil.rajce.idnes.cz

Další informace poskytne Milan Halousek (vedoucí Centra studentských aktivit České kosmické kanceláře), tel. 602 153 564, e-mail halousek@czechspace.cz